Politikk

Akademikerne jobber for et fleksibelt og trygt arbeidsliv for våre medlemmer, høy kvalitet i utdanning og forskning og et innovativt og bærekraftig næringsliv.
Politikk

Rapporter

Alle rapporter

Akademisk kompetanse: Betydningen for produktivitet, vekst og verdiskaping i Norge

Ett prosentpoengs økning i antall akademikere på en arbeidsplass gir i snitt en økt verdiskapning på 3,3 prosent, viser Menons rapport.