Personvern og cookies

Vi samler inn noen personopplysninger og setter cookies i nettleseren din. Her finner du ut hvordan vi behandler og sikrer opplysningene dine.

Millioner av små databiter sendes til og fra internett hvert eneste øyeblikk. Noen av disse er personopplysninger, og vi har et spesielt ansvar for å ivareta disse på beste måte. De er underlagt en rekke lover og regler (for eksempel lov om behandling av personopplysninger og markedsføringsloven), og vi følger selvfølgelig disse. 

Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger mener vi all data som kan identifisere en enkeltperson. Vanlige personopplysninger er blant annet, men ikke bare:

  • Navn
  • Adresse
  • E-post
  • Telefonnummer
  • IP-adresse
  • Fødselsnummer

Hva er sensitive personopplysninger?

Sensitive personopplysninger er et spesielt sett data som er underlagt særskilt lovmessig vern. For besøkende på akademikerne.no er det spesielt relevant å tenke på medlemsskap i fagforening, som er en slik særkategori av personopplysninger. Vi har et spesielt tungtveiende ansvar for å holde slike opplysninger trygge. 

Hvilke opplysninger samler vi inn og hvordan?

Vi samler først og fremst inn opplysninger du gir oss, men vi har også enkelte data vi får fra tredjeparter.

Opplysninger du gir oss

Når du kontakter oss på e-post eller telefon, melder deg på et arrangement vi er ansvarlige for eller gir oss tilbakemelding i spørreundersøkelser og lignende, lagrer vi dataene du har gitt oss. Vi lagrer også en del data om enheten du bruker, søk du foretar og lignende i webstatistikken vår, men disse opplysningene anonymiseres med AnonymizeIP-funksjonen i Google Analytics, og kan ikke knyttes til deg eller din IP-adresse.

Nyhetsbrev

Påmelding til arrangement


Hvordan går du frem for å få vite hvilke opplysninger vi har om deg?

Kontakt oss på post@akademikerne.no. Du kan lese om innsynsrett på Datatilsynets nettsider. Vi er også pliktige å rette opplysningene vi har om det viser seg at de er feil. Dette gjør vi ved henvendelse.

Vil du at vi skal slette opplysningene vi har om deg?

Det er vi pålagt å gjøre. Henvend deg til post@akademikerne.no for å be om sletting av data. Du kan lese om retten til å bli slettet på Datatilsynets nettsted.

Hva er cookies og hvilke bruker vi?

Behandlingsansvarlige og databehandlere

Vi er selv behandlingsansvarlige. Du kan kontakte oss her.

Databehandlere: Netlife Design AS, (nyhetsbrevleverandør).