Styret og utvalg

Akademikernes styre velges av rådsmøtet og består av leder, nestleder og fem medlemmer fra Akademikernes 13 medlemsforeninger. 
Vi har forhandlingslingsutvalg i stat, kommune og helsesektoren, og samarbeidsutvalg for områdene privat og næringsdrivende.

Leder

Lise Lyngsnes Randeberg

Lise Lyngsnes Randeberg

Styremedlemmer

Merete Nilsson

Merete Nilsson

Håvard Holm

Håvard Holm

Håkon Kongsrud Skard

Håkon Kongsrud Skard

Jan Inge Eidem

Jan Inge Eidem

Anne-Karin Rime

Anne-Karin Rime

Morten Boland Jørgensen

Morten Boland Jørgensen

Observatører

Den norske veterinærforeningJo Bruheim450 00 545
Den norske tannlegeforening

Heming Olsen-Bergem

450 27 278

Krigsskoleutdannede offiserers landsforeningEivind Åsmund Sørdal990 96 843
AfagBent Aaby917 21 532
Norsk Lektorlag

Helle Christin Nyhuus

916 91 536

NaturviterneMorten Wedege958 29 491
TeknaLars Olav Grøvik414 21 532

Varamedlemmer

Vara for HolmBent AabyAfag917 21 532
Vara for SkardLars Olav GrøvikTekna414 47 788
Vara for RimeHeming Olsen-BergemDen norske tannlegeforening450 27 278
Vara for JørgensenHelle Christin NyhuusNorsk Lektorlag

916 91 536

Vara for EidemMorten WedegeNaturviterne958 29 491

Ledere forhandlingsutvalg og samarbeidsorganer

Kari Tønnessen Nordli

Kari Tønnessen Nordli

Rune Frøyland

Rune Frøyland

Tonje Leborg

Tonje Leborg