Styret og utvalg

Akademikernes styre velges av rådsmøtet og består av leder, nestleder og fem medlemmer fra Akademikernes 13 medlemsforeninger.
Vi har forhandlingslingsutvalg i stat, kommune og helsesektoren, og samarbeidsutvalg for områdene privat og næringsdrivende.

Leder

Kari Sollien

Kari Sollien

Styremedlemmer

Lise L. Randeberg

Lise L. Randeberg

Camilla Hansen Steinum

Camilla Hansen Steinum

Merete Nilsson

Merete Nilsson

Dagfinn Svadberg Hatløy

Dagfinn Svadberg Hatløy

Trude Nilsen

Trude Nilsen

Håvard Holm

Håvard Holm

Observatører

Den norske veterinærforeningTorill Moseng930 93 064
Den norske legeforeningMarit Hermansen916 41 239
Krigsskoleutdannede offiserers landsforeningKim Sabel47753921
Afag
Bent Aaby
917 21 532
Norsk LektorlagRita Helgesen480 69 089
Psykologforeningen
Håkon Skard
481 58 040
SamfunnsøkonomeneJan Inge Eidem
991 65 400

Varamedlemmer

Vara for HolmAnne-Karin RimeDen norske legeforening926 52 888
Vara for Nilsen
Christopher HoenTekna905 87 418
Vara for NilssonBent Aaby
Afag
917 21 532
Vara for Steinum
Rita HelgesenNorsk Lektorlag480 69 089
Vara for Hatløy
Trond Tørstad
Samfunnsøkonomene
924 40 834

Ledere forhandlingsutvalg og samarbeidsorganer