Pensjon

Pensjon må stå i forhold til lønn på alle inntektsnivåer, lang utdanning skal belønnes - og det skal lønne seg å stå lenge i arbeid.

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

2. mars 2018 ble pensjonsforhandlingene avsluttet. Hva betyr forslaget til ny ordning for de ansatte i kommunene, staten og sykehusene?

Spørsmål og svar: Ny tjenestepensjon i offentlig sektor.

Vi har forbedret selvstendig næringsdrivendes pensjonssparingsmuligheter 

Dersom du som gründer, frilanser eller selvstendig næringsdrivende og ikke sparer til pensjon selv, får du kun alderspensjon fra folketrygden. Det er gode grunner til å sette i gang med privat pensjonssparing. 

Pensjonsmuligheter for selvstendig næringsdrivende.

Rapporter

Alle rapporter

En ny offentlig tjenestepensjon: Rapport fra Actecan 2018:01

Mulige effekter av overgang til en ny offentlig tjenestepensjonsordning for akademikere i sektoren.