Valg av selskapsform

Menon: Akademikere og entreprenørskap

Fafo: Hovedavtalen i staten – et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling?

Fafo: Fleksitidsavtalen i staten

Respons Analyse: Slik opplever høyt utdannede hjemmekontor

SINTEF: Hvordan påvirker digitalisering akademikeryrkene?

Rapport om lengre yrkesliv

Rapport om tilleggslønn

Rapport om arbeidstidsrelaterte temaer

HTA vedlegg 1 for KS området