Rapporter

Alle rapporter

Organisering av arbeidslivet: Forskjeller i skatt og tilgang på velferdsgoder - Menon-publikasjon 55-2016

Konsekvenser på individ- og samfunnsnivå av forskjeller i skatter og tilgang på velferdsordninger mellom ulike tilknytningsformer til arbeidslivet.