Akademikerprisen

Siden 2008 har Akademikerne delt ut Akademikerprisen til personer som har utmerket seg med sin forskning og kunnskapsformidling.

Vinner av Akademikerprisen 2018: Nora Sveaass

Professor i psykologi, Universitetet i Oslo

- Med en gang flyktningene kommer til Norge blir de undersøkt for tuberkulose. Men ingen spør om de har psykiske problemer eller har vært utsatt for overgrep, sier Akademikerpris-vinner Nora Sveaass.

Årets vinner av Akademikerprisen mener vi må flyktningers helse mer på alvor.

Tidligere vinnere av Akademikerprisen:

  • 2017: Marie Moe, doktorgrad i informasjonssikkerhet, NTNU og SINTEF.
  • 2016: Dag Berild, overlege ved Ullevål sykehus og er professor i infeksjonssykdommer.
  • 2015: Anine Kierulf, postdoktor, Norsk senter for menneskerettigheter.                             
  • 2014: Tiril Willumsen, professor ved det odontologiske fakultet, UiO.                               
  • 2013: Alexander Cappelen, professor i økonomi ved NHH.
  • 2012: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda og professor II ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB og ved Institutt for naturforvaltning, UMB.
  • 2011: Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi ved UiO.
  • 2010: Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO.
  • 2009: Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved BI.
  • 2008: Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved UiO.

Akademikerprisen deles ut årlig i forbindelse med Akademikernes høstkonferanse, og har etablert seg som en viktig og synlig pris i norsk offentlighet. Akademikernes medlemsforeninger nominerer kandidatene, og en jury bestående av fire representanter fra foreningene kårer vinneren. Prisen består av en pengesum på kr. 100 000 og en skulptur av Nico Widerberg.