Akademikerprisen

Siden 2008 har Akademikerne delt ut Akademikerprisen til personer som har utmerket seg med sin forskning og kunnskapsformidling.
Line Vold og Espen Rostrup Nakstad. Foto: NTB

Vinner av Akademikerprisen 2021: Line Vold og Espen Rostrup Nakstad

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet og assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet.

– Årets vinnere har gjennom koronakrisen vist hvor avgjørende det er med akademisk kunnskap i byråkratiet, og sammen med sine kolleger har de vært helt sentrale for å lose oss trygt igjennom pandemien. De er begge eksepsjonelt gode og trygge formidlere, og er nærmest blitt byråkratiets superstjerner, sier juryleder for Akademikerprisen Merete Nilsson.

Les hva årets vinnere sier om prisen og mer om juryens begrunnelse her. 

Tidligere vinnere av Akademikerprisen:

 • 2020: Hans Petter Graver, professor i juss ved Universitetet i Oslo
 • 2019: Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo
 • 2018: Nora Sveaass, psykolog og professor ved Universitetet i Oslo.
 • 2017: Marie Moe, doktorgrad i informasjonssikkerhet, NTNU og SINTEF.
 • 2016: Dag Berild, overlege ved Ullevål sykehus og er professor i infeksjonssykdommer.
 • 2015: Anine Kierulf, postdoktor, Norsk senter for menneskerettigheter. 
 • 2014: Tiril Willumsen, professor ved det odontologiske fakultet, UiO. 
 • 2013: Alexander Cappelen, professor i økonomi ved NHH. 
 • 2012: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda og professor II ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB og ved Institutt for naturforvaltning, UMB.
 • 2011: Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi ved UiO.
 • 2010: Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO.
 • 2009: Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved BI.
 • 2008: Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved UiO.

Akademikerprisen deles ut årlig i forbindelse med Akademikernes høstkonferanse, og har etablert seg som en viktig og synlig pris i norsk offentlighet. Akademikernes medlemsforeninger nominerer kandidatene, og en jury bestående av fire representanter fra foreningene kårer vinneren. Prisen består av en pengesum på kr. 100 000 og en skulptur av Nico Widerberg.