Akademikerprisen

Siden 2008 har Akademikerne delt ut Akademikerprisen til personer som har utmerket seg med sin forskning og kunnskapsformidling.
Hans Petter Graver

Vinner av Akademikerprisen 2020: Hans Petter Graver

Jurist, Universitetet i Oslo

- Graver er en rollemodell for andre akademikere. Som forsker og formidler bringer han frem ny kunnskap, utfordrer etablerte sannheter og viser betydningen av akademikere for politikk og samfunn, sier juryleder Merete Nilsson.

Les om årets prisvinner og hvorfor han vinner prisen her.

Tidligere vinnere av Akademikerprisen:

 • 2019: Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo
 • 2018: Nora Sveaass, psykolog og professor ved Universitetet i Oslo.
 • 2017: Marie Moe, doktorgrad i informasjonssikkerhet, NTNU og SINTEF.
 • 2016: Dag Berild, overlege ved Ullevål sykehus og er professor i infeksjonssykdommer.
 • 2015: Anine Kierulf, postdoktor, Norsk senter for menneskerettigheter. 
 • 2014: Tiril Willumsen, professor ved det odontologiske fakultet, UiO. 
 • 2013: Alexander Cappelen, professor i økonomi ved NHH. 
 • 2012: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda og professor II ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB og ved Institutt for naturforvaltning, UMB.
 • 2011: Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi ved UiO.
 • 2010: Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO.
 • 2009: Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved BI.
 • 2008: Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved UiO.

Akademikerprisen deles ut årlig i forbindelse med Akademikernes høstkonferanse, og har etablert seg som en viktig og synlig pris i norsk offentlighet. Akademikernes medlemsforeninger nominerer kandidatene, og en jury bestående av fire representanter fra foreningene kårer vinneren. Prisen består av en pengesum på kr. 100 000 og en skulptur av Nico Widerberg.