Offentlig sektor

Helse

5 – 6. april: Oppstart forhandlinger
10. juni: Forhandlingsfrist

23.juni: Avslutning av forhandlinger sentralt

Stat
20. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist

2. mai: Oppstart mekling

23.mai klokken 24: Frist mekling

KS
6. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist

2.mai: Oppstart mekling

23.mai klokken 24: Frist mekling

Oslo kommune
20. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist

2.mai: Oppstart mekling

23.mai klokken 24: Frist mekling


Samfunnsbedriftene
8.juni: Oppstart forhandlinger

9.juni: Forhandlingsfrist