Akademikerne forhandler for:

Arkitekter, leger, tannleger, veterinærer, jurister, naturvitere, psykologer, lektorer,
sivilingeniører, ingeniører, siviløkonomer, samfunnsvitere, offiserer, samfunnsøkonomer,
farmasøyter og jordmødre.

Staten

Akademikerne forhandler for: ca 38 400 medlemmer
Antall årsverk: 147 932
Antall ansatte: 156 391
Overheng: 0,4% samlet for staten

KS

Akademikerne forhandler for: ca 27 400 medlemmer
Antall årsverk: 364 000
Antall ansatte: 447 000
Overheng: 0,3 %

Samfunnsbedriftene

Akademikerne forhandler for: ca 1000 medlemmer
Antall årsverk: 4 577
Antall ansatte: 4 872
Overheng: 0,4 %

Oslo kommune

Akademikerne forhandler for: ca 3900 medlemmer
Antall årsverk: 41 879
Antall ansatte:
Samlet lønnsmasse: 22, 345 mrd. kroner
Overheng:

Spekter helse

Akademikerne forhandler for: ca 25600 medlemmer
Antall årsverk: 109 900
Antall ansatte:
Overheng: 0,8 %

Gjennomsnittslønn for høyt utdannede: 

Næring (ansatte med fire års utdanning eller mer)Årslønn
Industri881 640
Bygg og anlegg885 240
Varehandel789 120
Finanssektoren1 017 480
Statlig sektor693 360
Kommuner og fylkeskommune654 960
Kommuner og fylkeskommune — skoleverket/​undervisning628 320
Kommuner og fylkeskommune ekskl. skoleverket/​undervisning677 520
Helseforetak889 080

(Kilde: TBU 2021)