Akademikerne forhandler for:

Arkitekter, leger, tannleger, veterinærer, jurister, naturvitere, psykologer, lektorer,
sivilingeniører, ingeniører, siviløkonomer, samfunnsvitere, offiserer, samfunnsøkonomer,
farmasøyter og jordmødre.

Statlig tariffområde

Antall årsverk: 154 520
Antall ansatte: 145 992
Samlet lønnsmasse: 87, 281 milliarder
Overheng: 1,5 prosent

Kommunalt tariffområde (KS)

Antall årsverk: 352 449
Antall ansatte: 441 480
Samlet lønnsmasse: 180, 924 milliarder
Overheng: 0,7 prosent

KS Bedrift tariffområde

Antall årsverk: 4126
Antall ansatte: 4388
Samlet lønnsmasse: 2,255 milliarder
Overheng: 1,0 prosent

Oslo kommune

Antall årsverk: 38.444
Antall ansatte: 52 034
Samlet lønnsmasse: 21, 038 milliarder
Overheng: 1,3 prosent

Spekter helse

Årsverk: 99 191
Ansatte: 125 000
Lønnsmasse: 58 995 037 542
Overheng: 2,0 prosent


Bransje (ansatte med fire års utdanning eller mer)Årslønn
Industri 873 960
Bygg og anlegg 867 240
Varehandel 740 040
Finanssektoren974 760
Statlig sektor 651 480
KS i alt-
KS skoleverket 628 200
KS ekskl. skole 690 600
Helseforetak 861 240

(Kilde: TBU 2019)