Akademikerne forhandler for:

Arkitekter, leger, tannleger, veterinærer, jurister, naturvitere, psykologer, lektorer,
sivilingeniører, ingeniører, siviløkonomer, samfunnsvitere, offiserer, samfunnsøkonomer,
farmasøyter og jordmødre.

Staten

Forhandler for: 40 158

Antall årsverk: 153 500

Antall ansatte: 163 000

Overheng: 1,6 %

KS

Forhandler for: 26 426

Antall årsverk: 368 000

Antall ansatte: 450 000

Overheng: 1,6 %

Samfunnsbedriftene

Forhandler for: 1 109

Antall årsverk: 4 751 

Antall ansatte: 5 022 

Overheng: 0,9 %

Oslo kommune

Forhandler for: 4 003

Antall årsverk: 42 780

Antall ansatte: 52 000

Overheng: 1,1 %

Spekter helse

Forhandler for: 25 406

Antall årsverk: 115 200

Antall ansatte: 141 000

Overheng: 2,0 %

Gjennomsnittslønn for høyt utdannede: 

Næring (ansatte med fire års utdanning eller mer)Årslønn
Industri
918 480
Bygg og anlegg
916 800
Varehandel
828 600
Finanssektoren
1 072 680

Statlig sektor
719 400

Kommuner og fylkeskommune
681 720

Kommuner og fylkeskommune — skoleverket/​undervisning
655 560

Kommuner og fylkeskommune ekskl. skoleverket/​undervisning
704 280

Helseforetak
935 400

(Kilde: TBU 2022)