Administrasjonen

Odd Håker

Odd Håker

Christine Rian Johannessen

Christine Rian Johannessen

Forhandlingsledelse Akademikerne stat

Helene Seljenes Dalum

Helene Seljenes Dalum

Forhandlingsledelse Akademikerne kommune

Jan Olav Birkenhagen

Jan Olav Birkenhagen

Erik Graff

Erik Graff

Forhandlingsledelse Akademikerne helse

Rune Frøyland

Rune Frøyland

Marit Hermansen

Marit Hermansen