Administrasjonen

Christine Rian Johannessen

Christine Rian Johannessen

Anette Bjørlin Basma

Anette Bjørlin Basma

Forhandlingsledelse Akademikerne stat

Kari Tønnessen Nordli

Kari Tønnessen Nordli

Julius Okkenhaug

Julius Okkenhaug

Forhandlingsledelse Akademikerne kommune

Tonje Leborg

Tonje Leborg

Erik Graff

Erik Graff

Forhandlingsledelse Akademikerne helse

Rune Frøyland

Rune Frøyland

Marit Hermansen

Marit Hermansen