Årets lønnsoppgjør

Vårens oppgjør er et hovedoppgjør, der det i tillegg til lønn forhandles om arbeidsvilkår. Akademikerne forhandler for medlemmer i staten, kommunene og sykehusene.