Ledelse

Robert Kjøsnes

Robert Kjøsnes

Utvalgsmedlemmer

Sekretariatsleder
Bernt Almbakk
bernt.almbakk@tekna.no
926 49 378
Den norske legeforening
Frode Solberg
frode.solberg@legeforeningen.no
907 53 718
Den norske veterinærforening
Mette Rød Fredriksen
mrf@vetnett.no
911 93 050
Econa
Per Christian Rogdar
per@econa.no
997 09 930
Juristforbundet
Morten Vollset
mv@juristforbundet.no
990 24 567
Naturviterne
Ingvild Irgens-Jensen
ii@naturviterne.no
408 78 008
Norsk psykologforening
Wencke Eide
wencke.eide@psykologforeningen.no
901 45 647
Samfunnsviterne
Janicke Wiggen
jw@samfunnsviterne.no
986 37 384
Samfunnsøkonomene

Tekna
Anders Kvam
anders.kvam@tekna.no
932 59 59