Utvalgsledelse

Mette Rød Fredriksen

Mette Rød Fredriksen


Utvalgsmedlemmer

Arkitektenes Fagforbund
Per Christian Opsahl
per.christian@afag.no
911 98 330
Arkitektenes Fagforbund (vara)
Robert Kjøsnes
robert@afag.no
920 36 523
Den norske legeforening
Espen Sletmyr
espen.slettmyr@legeforeningen.no
952 41 450
Den norske legeforening (vara)
Nils Kristian Klev
nils.kristian.klev@legeforeningen.no
900 25 787
Den norske tannlegeforening
Ralf Husebø
tannlege@ralf.no
51 66 37 38
Den norske tannlegeforening (vara)
Lin Muus Bendiksen
lin.bendiksen@tannlegeforeningen.no
97 19 02 04
Den norske veterinærforening
Jon Olav Prøsch
jo-olavp@online.no
481 90 012
Den norske veterinærforening (vara)
Christian Tengs
christian.tengs@vetnett.no
46928595
Naturviterne
Ole Jakob Knudsen
ojk@natuviterne.no
918 50 187
Naturviterne (vara)
Juliana Patru Pedersen
jp@naturviterne.no
984 74 690
Juristforbundet
Lise Reiersen
adv-irie@online.no
920 33 527
Juristforbundet (vara)
Paal Berg Helland
paal.berg.helland@advokathelland.no
977 39 240
Norsk psykologforening
Heidi Roald
heidi@psykologforeningen.no
924 25 789
Norsk psykologforening (vara)
Julius Okkenhaug
julius@psykologforeningen.no
920 47 328
Samfunnsviterne
Erik Øverland
erik.overland@kd.dep.no
917 49 915
Samfunnsviterne (vara)
Lilja Mosesdottir
lm@samfunnsviterne.no
955 53 484
Tekna
Ali Ahmed
ali.ahmed@tekna.no
920 82 170