Næringsdrivende

Norge har behov for at flere tar sjansen på å starte for seg selv, for å utvikle et innovativt og skapende næringsliv.
  • Akademikerne næringsdrivende er sammensatt av representanter fra Akademikernes medlemsforeninger.
  • Utvalget jobber for å forbedre rammevilkår for selvstendig næringsdrivende, frilansere og gründere - med særlig vekt på kontraktsforhold, arbeidsmiljø, pensjon, skatt, regnskap og etterutdanning.
  • Akademikerne ønsker at det skal være enklere å etablere egen bedrift, enten som supplement eller som alternativ til ansettelsesforhold.

Utvalgsledelse

Ida Øygard Haavardsholm

Ida Øygard Haavardsholm

Mette Rød Fredriksen

Mette Rød Fredriksen