Lønn og arbeidsliv

Akademikerne vil ha lokale, kollektive lønnsforhandlinger i et trygt, fleksibelt og inkluderende arbeidsliv.
Lønn og arbeidsliv

Arbeidslivspolitikk

Akademikerne jobber for et fleksibelt, trygt arbeidsliv som belønner kompetanse.

Vår arbeidslivspolitikk

Pensjon

Pensjon må stå i forhold til lønn på alle inntektsnivåer, lang utdanning skal belønnes - og det skal lønne seg å stå lenge i arbeid.

Rapporter og informasjon om pensjon

Arbeidsmarkedsstatistikk for akademikere

Akademikerne oppdaterer kvartalsvis antall arbeidsledige i de ulike akademikeryrkene (tall fra NAV). Prosent av arbeidsstyrken i parantes.

Statistikk for 2018

UtdanningsgruppeJan.AprilJuliSept
Arkitekter      111 (1,1)104 (1,0)
138 (1,3)
120 (1,2)
Naturvitenskapelige yrker 383 (3,6)
354 (3,3)
387 (3,6)
334 (3,1)
Sivilingeniører936 (1,8)
778 (1,5)
771 (1,5)
663 (1,3)
Ingeniører2213 (2,4)
1793 (2,0)
1645 (1,8)
1370 (1,5)
IKT-yrker1000 (1,3)
919 (1,2)
1020 (1,3)
892 (1,1)
Lektorer og spesialpedagoger450 (0,7)
449 (0,7)
820 (1,3)
562 (0,9)
Leger145 (0,6)
143 (0,6)
140 (0,5)
172 (0,7)
Tannleger 25 (0,5)
32 (0,6)
35 (0,7)
35 (0,7)
Veterinærer 12 (0,6)
15 (0,7)
18 (0,9)
17 (0,8)
Farmasøyter 45 (1,2)
40 (1,1)
40 (1,1)
47 (1,3)
Psykologer48 (0,6)
50 (0,6)
60 (0,7)
61 (0,7)
Juridiske yrker105 (0,5)
97 (0,4)
127 (0,6)
107 (0,5)
Økonomer og revisorer 543 (1,4)
488 (1,3)
564 (1,5)
491 (1,3)
Samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker (ikke offentlig sektor) 222 (1,4)
200 (1,2)
241 (1,5)
194 (1,2)
Rådgivere innen administrasjon 1285 (1,3)
1127 (1,2)
1313 (1,3)
1120 (1,2)
Ledere (unntatt 1111 Politikere) 2758 (1,2)
2699 (1,2)
3033 (1,3)
2733 (1,2)
Offiserer fra fenrik og høyere grad 34 (0,6)
35 (0,6)
37 (0,5)
27 (0,4)
Andre61534 (3,1)
57464 (2,9)
60168 (3,1)
54527 (2,8)
Totalt71849 (2,6)66797 (2,4)
70558 (2,5)
63472 (2,3)

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Utvalget avgir vanligvis to rapporter hvert år, én før og én etter lønnsoppgjørene.

  • Én rapport foran lønnsoppgjørene. Rapporten gir oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en prisprognose for inneværende år og utviklingen i konkurranseevnen. Den gir også en oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi. 
  • Én rapport etter lønnsoppgjørene som består av en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år.

Se alle rapporter fra TBU her.