Arrangementer

Videregående omstillingskurs for tillitsvalgte i staten 2021

Mange statlige virksomheter er i omstilling og Akademikerne ruster tillitsvalgte til å bidra i prosessene på arbeidsplassene. Vi inviterer deg til et videregående omstillingskurs, hvor formålet er å skape en møteplass for nettverksbygging, og for å utvide kunnskapen det er behov for i omstillinger som skjer i statlig sektor
Tid:
16. nov. 11:30 – 17. nov. 14:30
Sted:
Thorbjørnrud gård
Videregående omstillingskurs for tillitsvalgte i staten 2021

Programmet er ikke helt klart, men rammen vil bli omtrent slik:

Dag 1

1130 Lunsj

1230 Innledning v/​Morten Skaarer, Akademikerne

1300 Case fra omstilling av skatteinnkreverfunksjonen v/​Annette Narverud, Akademikerne

1500 Arbeidsgivers behov for organisasjonsutvikling v/​Thorbjørn Thoresen, Forsvarsbygg og Arbeidsgiverrådet i staten

1700 Avslutning

1800 Felles aktivitet/​utflukt

2000 Middag på hotellet

Dag 2

0900 Kommunikasjon og påvirkning v/​Roar Wægger

1200 Lunsj

1300 Kommunikasjon og påvirkning

1400 Avslutning

1430 Avreise

Alle praktiske opplysninger vedrørende reisebestilling, fellestransport, reiseregninger m.m. kommer i en egen epost etter at du har fått bekreftet plass.