Vi ønsker både nye og erfarne tillitsvalgte varmt velkommen, og ønsker deltagelse fra både virksomheter, foretak og bydeler i Oslo kommune.

Vi deler erfaringer og knytter nettverk på tvers av virksomheter og foreninger. Vi går i dybden på Oslo kommune-spesifikke problemstillinger og muligheter. Vi tar opp avtaleverket vårt, med sentrale emner som medvirkning (HA14f), medbestemmelse (MBU), lønnssystem, lønnssamtale og lønnsforhandlinger med mer. Vi snakker også om sentrale temaer som tillitsvalgtrollen, Akademikersamarbeid lokalt med mer. Kommuneadvokat Camilla Selman kommer for å snakke om varsling. 

Dette kurset er et velegnet supplement til de ulike foreningenes tillitsvalgtkurs.