Kurs og konferanser

Vi ønsker å bidra til å hindre spredning av koronaviruset, og mange av deltakerne på våre arrangementer er opptatt med å følge opp situasjonen på sin arbeidsplass. Vi avlyser derfor alle våre kurs og konferanser inntil videre.
For eventuelle spørsmål ta kontakt med Tone Cecilie Johannessen på tcj@akademikerne.no.
Kurs og konferanser

Akademikerne arrangerer kurs, konferanser og seminarer for tillitsvalgte, medlemmer, samfunnsaktører og opinion.