09. oktober, 2020 – Oppdatert 11. oktober, 2020

Dersom meklingen mellom Staten og Akademikerne ikke fører frem vil ansatte i disse virksomhetene tas ut i streik:

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • NVE
  • Kripos
  • Barne- og familiedepartementet
  • Forsvarets Forskningsinstitutt
  • Legemiddelverket
  • Politidirektoratet
  • Mattilsynet