Nyheter

Lansering av plattformsøkonomi-rapport i Malmø

2. september lanserer Akademikerne sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner rapporten "The knowledge-intensive platform economy in the Nordic countries".

Lansering av plattformsøkonomi-rapport i Malmø
20. juni, 2019 – Oppdatert 20. juni, 2019

Arbeidslivet er i kontinuerlig endring, men endringstakten forsterkes av teknologiske nyvinninger. Hvordan skal vi, som ansatte og fagforeninger, møte utfordringene i arbeidslivet som følger av den teknologiske utviklingen? I løpet av de siste to årene har Akademikerne, sammen med sine søsterorganisasjoner i Norden, sett nærmere på plattformøkonomien, og implikasjoner for kunnskapsintensivt arbeid.

Den 2. september vil resultatene fra arbeidet presenteres på en konferanse i Malmø i Sverige. Konferansen er åpen for alle - og vi ber deg holde av datoen allerede nå! Informasjon om påmelding vil legges ut om kort tid.

Konferanseprogrammet er under utvikling, men spørsmålet som vil tas opp er utfordringer og muligheter knyttet til nye måter å organisere arbeid på.

Prosjektet er finansiert av Nordic Innovation og Akademikerne Danmark, Akademikerne Norge, Akava Finland, BHM Island og Saco Sverige.