Nyheter

- Ansatte må få sin del av overskuddet

– Når virksomhetene går godt må de ansatte som skaper verdiene, få sin del av overskuddet, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne. Nye estimater viser at prisveksten i år blir større enn tidligere forutsatt og oljeprisen vil holde seg stabil. Akademikerne mener prisveksten må bli kompensert.

- Ansatte må få sin del av overskuddet
13. mars, 2019 – Oppdatert 10. april, 2019

Teknisk beregningsutvalg anslår nå en vekst i konsumprisvekst på om lag 2,4 prosent i 2019. Dette er 0,2 prosent høyere enn utvalget anslo i februar. Endringen skyldes ny informasjon som har kommet inn.

- De siste årene har prisveksten vært høyere enn det som ble lagt til grunn ved lønnsoppgjørene. I fjor endte vi på en reallønnsvekst på 1 promille før skatt. Dette må årets lønnsoppgjør ta høyde for, sier Sollien.

Estimatene fra Teknisk beregningsutvalg danner tallgrunnlaget som årets lønnsoppgjør hviler på.
Les om
Årets nøkkeldata her: https://akademikerne.no/2019/nokkeldata-for-arets-lonnsoppgjor-klart

Pressemelding fra TBU: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-anslag-pa-prisveksten-i-2019-fra-tbu-for-inntektsoppgjorene/id2632173/

Rapporten fra TBU: https://www.regjeringen.no/contentassets/c9be5e1850304bdbb0e071c2a3d09925/kortversjon-februar-2019.pdf