Arrangementer

Webinar: Valg av selskapsform

Hvordan du organiserer og innretter driften av selskapet ditt kan ha stor betydning både for selskapet og din personlige økonomi og trygghet.
Tid:
20. sep. 18:00 - 19:00
Sted:
Teams
Webinar: Valg av selskapsform

Vi ser på hvilke momenter som taler for og imot å drive sin virksomhet som henholdsvis ENK, DFS og AS. Det er viktig å forstå at ingen selskapsform alltid er best, og at en derfor må vurdere en rekke momenter konkret for å få avklart hvilken selskapsform som passer din virksomhet.

Vi ser blant annet på risiko, skattesatser, virkningen av utsatt beskatning, innlåsingseffekter i enkeltpersonforetak, bil, kontorhold, naturalytelser og sosiale rettigheter.

Kursholdere er fagsjef Rolf Lothe og advokat Trond Olsen i Skattebetalerforeningen.

Det blir anledning til å stille spørsmål.