Arrangementer

Kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor

Vil du lære mer om lokale forhandlinger? Meld deg på tariffkurs nå!
Tid:
28. mai 09:00 – 02. sep. 16:00
Sted:
Hele landet
Kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor

Program:
Kurs for tillitsvalgte og kontaktpersoner

Lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og 5 i det kommunale avtaleområdet
Lokale forhandlinger i de kommunale konkurranseutsatte bedriftene

09.00 – 09.30     Registrering, kaffe og lett bevertning

09.30                     Åpning/presentasjon

09.45 – 16.00     Lokale forhandlinger etter kap. 3.4 og 5 og kap. 3 i bedriftsavtalen
                               Temaer som blir behandlet:

·        Kort om Akademikerne

·        Gjennomgang av årets sentrale tariffoppgjør

·        Gjennomføring av lokale forhandlinger, kravsprosesser mv.

·        Tallgrunnlag / beregninger /resultater sentralt 2017

·        Drøftingsmøte

·        Lønnsstatistikk

·        Tekniske hjelpemidler

·        Lokalt akademikersamarbeid

·        Utveksling av erfaring

 Det vil bli avsatt tid til spørsmål og debatt om temaene.