Arrangementer

Kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor

Vil du lære mer om lokale forhandlinger? Meld deg på tariffkurs nå!
Tid:
20. aug. 09:00 – 02. sep. 16:00
Sted:
Hele landet
Kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor

Program:
Kurs for tillitsvalgte og kontaktpersoner

Lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og 5 i det kommunale avtaleområdet
Lokale forhandlinger i de kommunale konkurranseutsatte bedriftene

09.00 – 09.30 Registrering, kaffe og lett bevertning

09.30 Åpning/presentasjon

09.45 – 16.00 Lokale forhandlinger etter kap. 3.4 og 5 og kap. 3 i bedriftsavtalen
Temaer som blir behandlet:

· Kort om Akademikerne

· Gjennomgang av årets sentrale tariffoppgjør

· Gjennomføring av lokale forhandlinger, kravsprosesser mv.

· Tallgrunnlag / beregninger /resultater sentralt 2017

· Drøftingsmøte

· Lønnsstatistikk

· Tekniske hjelpemidler

· Lokalt akademikersamarbeid

· Utveksling av erfaring

Det vil bli avsatt tid til spørsmål og debatt om temaene.