Arrangementer

Regionale tariffkurs for kommunal sektor

Akademikerne kommune arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet.
Tid:
27. mai – 01. sep.
Sted:
Hele landet
Regionale tariffkurs for kommunal sektor

Akademikerne kommune arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet. Det vil bli avholdt 5 kurs før sommeren og 7 kurs etter sommeren. Det blir både digitale og fysiske kurs.

Kursinnholdet er lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap.5 i det kommunale avtaleområdet pluss kap. 3 i bedriftsavtalen og er for tillitsvalgte og kontaktpersoner.

Temaer som blir behandlet:

  • Om Akademikerne / Akademikerne kommune
  • Resultatet av årets tariffoppgjør
  • Kort gjennomgang av forhandlingsbestemmelsene i HTA
  • Forberedelser til lokale forhandlinger
  • Tips og råd til gjennomføring
    • herunder eventuelle føringer
    • herunder opplæring i økonomisk rammeverk

Det vil bli avsatt tid til spørsmål og debatt om temaene.

Kontaktperson: Tone Cecilie Johannessen, tlf. 918 27 708