Arrangementer

Lansering av rapport om plattformsøkonomien

2. september lanserer Akademikerne sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner rapporten "The knowledge-intensive platform economy in the Nordic countries".
Tid:
02. sep. 09:00 – 02. sep. 16:00
Sted:
Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B, 211 25 Malmö
Lansering av rapport om plattformsøkonomien

Arbeidslivet er i kontinuerlig endring, men endringstakten forsterkes av teknologiske nyvinninger. Hvordan skal vi, som ansatte og fagforeninger, møte utfordringene i arbeidslivet som følger av den teknologiske utviklingen? I løpet av de siste to årene har Akademikerne, sammen med sine søsterorganisasjoner i Norden, sett nærmere på plattformøkonomien, og implikasjoner for kunnskapsintensivt arbeid.

Den 2. september vil resultatene fra arbeidet presenteres på en konferanse i Malmø i Sverige. Konferansen er åpen for alle. Du kan registrere deg på konferansen her.

Frist for påmelding: 25. august.

Konferanseprogrammet er under utvikling og vil snart offentliggjøres. Spørsmålene som vil tas opp er utfordringer og muligheter knyttet til nye måter å organisere arbeid på.

Prosjektet er finansiert av Nordic Innovation og Akademikerne Danmark, Akademikerne Norge, Akava Finland, BHM Island og Saco Sverige.