Arrangementer

Omstillingskurs for tillitsvalgte i staten

Mange statlige virksomheter er i omstilling og Akademikerne ruster tillitsvalgte til å bidra i prosessene på arbeidsplassene.
Tid:
29. okt. – 31. okt.
Sted:
Svalbard
Omstillingskurs for tillitsvalgte i staten

Du melder deg på via din egen forening.

  • Kursinnholdet dekker sentrale områder som berører tillitsvalgte i en omstillingsprosess. Reise og opphold dekkes av OU-midler.
  • Tillitsvalgte har krav på fri for å delta på kurset jfr. Hovedavtalens regler for tjenestefri for tillitsvalgte

PROGRAM:
Tirsdag 29.oktober:

Oslo (OSL) Longyearbyen (LYR) SK4414 29Oct19 09:50 29Oct19 14:00

Hotell Radisson Blu Polar Spitsbergen

15:00 Ankomst inkl lunsj

16:00 – 16:30 Åpning og innledning v/ Morten Skaarer, omstillingstillitsvalgt, Akademikerne

16:30 – 18:00 Arbeidsgivers behov for omstillinger v/ Thorbjørn Thoresen, direktør, Forsvarsbygg

20:00 Middag på Huset (felles transport)

Onsdag 30.oktober:

09:00 – 12:00 Omstillingsprosesser i et juridisk perspektiv v/ Kari Tønnessen Nordli, Tekna og Fredrik Riise, Samfunnsøkonomene

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 14:45 Omstillingsprosesser i et juridisk perspektiv forts v/ Kari Tønnessen Nordli og Fredrik Riise

14:45 – 15:00 Pause

15:00 – 16:00 Svalbard – et arktisk samfunn Ass. sysselmann Berit Sagfossen

17.30- Felles aktivitet: Nordlysaften på Camp Barentz, ligger 10 kilometer øst for Longearbyen ved foten av Gruve 7 fjellet.

Torsdag 31.oktober:

09:00 – 09:30 Virkemidler ved omstilling v/ Morten Skaarer

09:30 – 12:30 Ivaretakelse av arbeidsmiljøet i omstillingsprosesser v/ Sverre Bromander

Lunsj

13:00 Avreise med felles transferbuss fra hotellet

Longyearbyen (LYR) Oslo (OSL) SK4425 31Oct19 14:45 31Oct19 19:00