Arrangementer

Meld deg på Akademikernes vinterkonferanse!

Akademikerne inviterer til arbeidslivkonferanse om medbestemmelse:
Tillit versus kontroll - Overdøves ansattstemmen av sterk styring og hard HR?
Tid:
14. feb. 09:00 – 14. feb. 11:45
Sted:
Hotel Bristol
Meld deg på Akademikernes vinterkonferanse!

Arbeidslivet endrer seg i raskt tempo. Vi trenger nye og innovative løsninger, omstillingene går raskere, arbeidsplassene skal blir grønnere – og krav til kompetanse betyr at vi må lære hele karrieren. 

  • Hvordan bør de tillitsvalgte bruke stemmen sin for å skape gode løsninger og trygge arbeidsplasser?
  • Snakker arbeidsgiver og de ansattes representanter om de viktigste tingene?
  • Går det grense for hva de ansatte skal mene noe om?  
  • Har HR blitt et filter i dialogen mellom toppledelsen og tillitsvalgte?

Svein Tore Bergestuen leder konferansen, der de ansattes muligheter til påvirkning ses gjennom brillene til politikere, arbeidsgivere og de som har skoen på: Lokale tillitsvalgte.

Velkommen til årets vinterkonferanse! Konferansen vil også streames på vår Facebook-side. 

Program

08:30Mingling og enkel servering
09:00Velkommen: Verdien av de tillitsvalgtes stemme 
Kari Sollien, Akademikernes leder 
Åpning
Svein Tore Bergestuen, møteleder
Medbestemmelse i et moderne arbeidsliv
Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister 
Organisert samarbeid som konkurransefortrinn
Ole Erik Almlid, administrerende direktør NHO
Bedriftsdemokrati og tillit
Arild Grande, stortingsrepresentant og leder for Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg
Medbestemmelse i endring
Mari Trommald, direktør Bufdir, leder Statens arbeidsgiverråd
Med de tillitsvalgtes briller
Presentasjon av fersk tillitsvalgtsundersøkelse med Anders Kvam, leder Akademikerne stat, Jan Olav Birkenhagen, leder Akademikerne kommune og Rune Frøyland, leder Akademikerne helse
Panelsamtale: Snakker ledere og ansatte om det som virkelig betyr noe? 
Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister 
Mari Trommald, leder Statens arbeidsgiverråd
Arild Grande, Arbeiderpartiet
10:15Pause 
Medbestemmelse – plunder og heft for HR?
Even Bolstad, leder HR Norge
 HR en trussel for partssamarbeid?
 Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst
Medbestemmelse og HMS i offentlig sektor – kan det forebygge sykefravær?
Solveig Ose, seniorforsker Sintef
Panelsamtale: Overdøves ansattstemmen av sterk styring og hard HR?
Solveig Ose, Sintef
Even Bolstad HR Norge
Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst
Åsmund Knutsen, Aker Solution/Tekna
 11:45 Avslutning