Arrangementer

Meld deg på Akademikernes vinterkonferanse!

Akademikerne inviterer til arbeidslivkonferanse om medbestemmelse:
Tillit versus kontroll - Overdøves ansattstemmen av sterk styring og hard HR?
Tid:
14. feb. 09:00 – 14. feb. 11:45
Sted:
Hotel Bristol
Meld deg på Akademikernes vinterkonferanse!

Arbeidslivet endrer seg i raskt tempo. Vi trenger nye og innovative løsninger, omstillingene går raskere, arbeidsplassene skal blir grønnere – og krav til kompetanse betyr at vi må lære hele karrieren. 

  • Hvordan bør de tillitsvalgte bruke stemmen sin for å skape gode løsninger og trygge arbeidsplasser?
  • Snakker arbeidsgiver og de ansattes representanter om de viktigste tingene?
  • Går det grense for hva de ansatte skal mene noe om?  

Svein Tore Bergestuen leder konferansen, der de ansattes muligheter til påvirkning ses gjennom brillene til politikere, arbeidsgivere og de som har skoen på: Lokale tillitsvalgte.

Velkommen til årets vinterkonferanse! 

Program

08:30Mingling og enkel servering
09:00Åpning
Svein Tore Bergstuen, møteleder
Velkommen: Verdien av de tillitsvalgtes stemme
Kari Sollien, Akademikernes leder 
Medbestemmelse i et moderne arbeidsliv
Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister 
Bedriftsdemokrati og tillit
Arild Grande, stortingsrepresentant og leder for Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg
Medbestemmelse i endring
Mari Trommald, direktør Bufdir, leder Statens arbeidsgiverråd
Med de tillitsvalgtes briller
Presentasjon av fersk tillitsvalgtsundersøkelse med Anders Kvam, leder Akademikerne stat, Jan Olav Birkenhagen, leder Akademikerne kommune og Rune Frøyland, leder Akademikerne helse
Panelsamtale: Medbestemmelse som noe mer enn honnørord
Mari Trommald, leder Statens arbeidsgiverråd
Arild Grande, Arbeiderpartiet
Jan Olav Birkenhagen, leder Akademikerne kommune
10:15Pause 
Medbestemmelse – plunder og heft for HR?
Even Bolstad, leder HR Norge
 HR en trussel for partssamarbeid?
 Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst
Medbestemmelse og HMS i offentlig sektor – kan det forebygge sykefravær?
Solveig Ose, seniorforsker Sintef
Panelsamtale: Snakker ledere og ansatte om det som virkelig betyr noe?
Solveig Ose, Sintef Even Bolstad HR Norge
Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst
Åsmund Knutsen, Aker Solution/Tekna
 11:45    Avslutning