Arrangementer

Frokostmøte: Kompetanseutvikling og livslang læring hos seniorer

Akademikerne inviterer sammen med Senter for seniorpolitikk til presentasjon av ny rapport om holdninger til kompetanse blant arbeidstakere over 50 år. Rapporten fra NIFU presenterer også ulike modeller for kompetanseutvikling.
Tid:
17. sep. 08:00 – 17. sep. 09:00
Sted:
Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
Frokostmøte: Kompetanseutvikling og livslang læring hos seniorer
Kompetanseutvikling er viktig for alle i arbeidslivet, og kanskje ekstra viktig for seniorer. Foto: Colorbox.

Meld deg på frokostmøtet her!

Rapporten legges frem i forbindelse med høringsfristen for Markussenutvalgets utredning «Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne» 23. september.

Akademikere er en stor og voksende gruppe arbeidstakere. Kompetanseutvikling er sentralt for å motivere akademikere til å stå lenge i arbeid og sikre læring i et arbeidsliv som endrer seg raskt.

Hvordan kan det legges best mulig til rette for kompetanseutvikling?

Program:

08:00 – 08:05:Velkommen v/ leder i Akademikerne, Kari Sollien og direktør ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud

08:05 – 08:20:Presentasjon av de viktigste funnene i rapporten v/Dorothy S. Olsen, Forsker II, Nifu

08:20 – 08:30Kommentar fra Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, Leder utdanning og forskning, Abelia

08:30 – 08:40Kommentar fra Glenn Ruud, Global Learning and Development Director, Wilhelmsen Ships Service AS

08:40 – 08:55:Panelsamtale mellom leder i Akademikerne, Kari Sollien, president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, administrerende direktør i Econa, Nina Riibe og direktør ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

08:55 – 09:00Spørsmål fra salen og avslutning

Møteleder Kenneth Stubhaug Karlsen