Arrangementer

Akademikernes tariffpolitiske skolekonferanse

Digital undervisning: Erfaringer fra en ny hverdag.
Tid:
18. mar. 10:00 - 15:00
Sted:
Digitalt, strømmes fra Kolonihaven studio
Akademikernes tariffpolitiske skolekonferanse

Vi har gleden av å invitere våre hovedtillitsvalgte til Akademikernes skolekonferanse 2021.

Akademikernes tariffpolitiske skolekonferanse er et årlig samlingspunkt for Akademikernes hovedtillitsvalgte i skolesektoren.

Skolekonferansen setter tradisjonelt søkelys på generelle problemstillinger i skolesektoren i skjæringspunktet mellom tariffpolitikk og skolepolitikk.

Som følge av koronaen og den sosiale nedstengningen av Norge i 2020 og 2021 er skolesektoren blitt digitalisert i ekspressfart: fjernundervisning og «nye undervisningsformer» har blitt innført i alle skoleslag over hele landet i 2020. Dette samtidig med gjennomføring av fagfornyelsen og utrulling av nye digitale plattformer som Visma in School. Skolekonferansen søker å synliggjøre ulike utfordringer knyttet til lærernes hverdag i korona-tiden.

PROGRAM:

1000-1005 Velkommen, Kari Sollien, leder Akademikerne

1005-1015 Å være kunnskapsminister i et unntaksår, kunnskapsminister Guri Melby

1015-1045 Før årets tariffoppgjør, Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune

1045-1100 Pause

1100-1130 Læreres bruk av digitale verktøy i den daglige undervisningen, Marte Blikstad-Balas, professor UiO

1130-1230 Lunsj

1230-1310 Erfaringer fra en digital skolehverdag: noe gammelt, noe nytt, men mest mye arbeid, Olav Myklebust, Akademikernes HTV i Møre og Romsdal og Mona Galåen, Tekna HTV Vestfold og Telemark

Erfaringsutveksling og pause

1330-1400 Svarte skjermer: Hva kan vi gjøre for å fremme deltagelse og synlige ansikter, Hilde Larsen Damsgaard, dosent, USN

1400-1415: Pause

1415-1445 Nye problemstillinger ved opptak av undervisning: personvern og opphavsrett: Beate Sire Dagslet, personvernombud, NITO

1445-1500 Oppsummering og avslutning

Påmeldingsfrist 17.03.2021

Påmelding gjøres via egen organisasjon.

Du har rett til permisjon iht hovedavtalens del B § 3-6.

VEL MØTT!