Akademikernes første krav (krav 1) (PDF)

Akademikernes andre krav (krav 2) (PDF)

Akademikernes tredje krav (krav 3) (PDF)