Vara og observatører

Vararepresentanter:

Vara for Hofgaard  Jon Helle Den norske legeforening  971 21 081
Vara for Steinum Christopher Hoen Tekna 905 87 418
Vara for Lier Merete Nilsson Samfunnsviterne 940 30 125
Vara for Haugsnes Rita Helgesen Norsk Lektorlag 480 69 089
Vara for Aaby Dagfinn Hatløy Naturviterne 995 05 094

Observatører:

Den norske veterinærforening Torill Moseng 930 93 064
Den norske legeforening Marit Hermansen 916 41 239
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening  Per Lausund 920 40 110
Naturviterne  Dagfinn Hatløy 995 05 094
Norsk Lektorlag Rita Helgesen 480 69 089
Samfunnsviterne  Merete Nilsson 940 30 125
Samfunnsøkonomene  Jan Inge Eidem 991 65 400