Publikasjoner

Publikasjoner

Akademikerne 2014 - 2016

Akademikerne jobber målrettet og langsiktig. I perioden 2014-2016 har vi fått gjennomslag for flere sentrale saker.

Les mer om "Nye tanker gir gjennomslag" i kolonnen til høyre.


Akademikerne 2012 - 2014

Akademikernes hovedmål i perioden har vært "Et verdiskapende og inkluderende kunnskapssamfunn". Akademikernes prioriteringer har vært innenfor kunnskap utdanning og forskning, modernisering av offentlig sektor, arbeidslivspolitikk samt lønn og tariff.

Les mer om arbeidet i borsjyren i kolonnen til høyre.


Akademikerne 2010 - 2012

Akademikerne har i perioden 2010-2012 vært engasjert i en lang rekke større og mindre saker til beste for medlemsforeningene og deres medlemmer.

Den store pensjonsreformen og to lønnsoppgjør med god uttelling, står frem som de viktigste.

Vi tar deg med på en liten reise i noen av de mest sentrale sakene Akademikerne har jobbet med i perioden.

Brosjyren finnes i kolonnen til høyre.


Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

En brosjyre om hva IA-avtalen er og med uttalelser fra lederne i hhv. Akademikerne, Den norske legeforenign og Norsk Psykologforening.

Brosjyren finnes i kolonnen til høyre.


Lokal lønnsdannelse - Bedre for alle

I dagens lønnssystem har partene tre virkemidler: generelle tillegg, sentrale justeringer og individuelle tillegg.

Akademikerne ønsker et system hvor de tillitsvalgte forhandler på vegne av medlemmene med sine lokale arbeidsgivere - kollektive lokale forhandlinger.

Brosjyren finnes i kolonnen til høyre. 


Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

 Akademikerne fikk i hovedoppgjøret 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale.

I Hovedtariffavtalen i staten § 3 pkt. 5 står det:

"Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene."

Brosjyren finnes i kolonnen til høyre både på norsk og engelsk.

 

Taler noen din sak?

Her kan du lese om hva Akademikerne jobber for.

Brosjyren finnes i kolonnen til høyre. 

 

Bestilling:
95 30 90 90
post@akademikerne.no