Akademikere fornøyd med Akademikerne

Respons analyse har gjennomført en undersøkelsen blant et landsrepresentativt utvalg på 1001 respondenter i oktober 2012 for Akademikerne. Respondentene er spurt om deres inntrykk av de fire hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden i Norge: LO, YS, Unio og Akademikerne.

Akademikere fornøyd med Akademikerne

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • Akademikerne er den av hovedorganisasjonene som scorer best blant egne medlemmer. På en skala fra 0-6 har Akademikerne en gjennomsnittscore på 4,6 blant medlemmer i Akademikerorganisasjonene. Hovedtyngden har svart med karakterene 4, 5 eller 6, og har således et godt inntrykk av sin egen organisasjon.
  • Bortimot halvparten av alle som svarer har et godt inntrykk av Akademikerne.
  • Etter LO er det Akademikerne som er best kjent og  har den laveste usikkerhetsprosenten, det vil si at det er færre som er usikre på hva de mener om Akademikerne.

På spørsmål om hvor godt eller dårlig inntrykk man har av de ulike organisasjonene ser scorene slik ut (på en skala fra 1 – 6 der 6 er best): 

Organisasjon Totalscore blant alle spurte  Inntrykk blant egne medlemmer 
Akademikerne  3,7  4,6 
LO  3,8  4,4 
Unio  3,5  4,2 
YS  3,6  4,2 

- Dette resultatet er gledelig sier Akademikernes leder Knut Aarbakke. Det viser at vi blir lagt merke til, vi er tydelige, og vi treffer medlemmene i de sakene vi jobber med. Vi skiller oss fra de andre arbeidstakerorganisasjonene. Dette skal vi fortsette med, sier Aarbakke. Inntrykket stemmer også godt med den gode medlemsutviklingen vi ser i Akademiker- organisasjonene sier Aarbakke. Det er Akademikerne som vokser klart mest.

De siste seks årene (2006 – 2012) har Akademikerne økt medlemstallet med 29,1 prosent, mens LO kun har vokst med 6,9 prosent.   Styrkeforholdene i norsk arbeidsliv er i  endring.

Antall medlemmer i de 4 hovedorganisasjonene i Norge

 År LO  YS  Unio  Akademikerne 
1.1.2006  824 010  201 713  262 202  125 937 
1.1.2007  833 743  206 361  268 218  131 005 
1.1.2008 845 394  209 344  274 175  137 250 
1.1.2009  865 392  216 104  280 962  143 848 
1.1.2010  865 573  217 600  288 044  148 189 
1.1.2011  871 360  217 457  295 626  154 313 
1.1.2012  880 769  222 114  300 486  162 562 
Medlemsvekst 2006 - 2012 6,9 %  10,1 %  14,6 %  29,1 %