Organisasjon

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har i alt i overkant av 200 000 medlemmer.

Oversikt over Akademikernes styrer, råd og utvalg: 

 

Organisasjon