Norges hurtigst voksende hovedorganisasjon

En av de beste måtene å måle organisasjoners relevans på, er å se på medlemsutviklingen. Akademikerne kan glede seg over at den sterke medlemsveksten siden etableringen i 1997, har fortsatt med økende styrke i perioden.

Norges hurtigst voksende hovedorganisasjon

De siste to årene har foreningene i Akademikerne økt sitt samlede medlemstall med nær 15 000.

Akademikerne har allikevel et ønske om å bli enda større. Vil du være med? 

Meld deg inn i en av våre medlemsforeninger, lenke. 

Sterk medlemsvekst gjelder

De siste to årene har foreningene i Akademikerne økt sitt samlede medlemstall med nær 15 000.

De siste fem årene (2006 - 2012) har Akademikerne økt medlemstallet med nesten 25 prosent. Det er dobbelt så mye som den nest rasktest voksende hovedorganisasjonen (Unio).

Mens LO var nesten fire ganger så store som Akademikerne og Unio ved årtusenskiftet, er de nå bare dobbelt så store.

Denne utviklingen vil i økende grad også få konsekvenser for organisasjonenes posisjoner, og dermed for gjennomslaget i samfunnsdebatten.

Antall medlemmer i de 4 hovedorganisasjonene i Norge:

 År LO  YS  Unio  Akademikerne 
1.1.2007  833 743  206 361  268 218  131 005 
1.1.2008  845 394  209 344  274 175  137 250 
1.1.2009  865 392  216 104  280 982  143 848 
1.1.2010  865 573  217 600  288 044  148 189 
1.1.2011  871 360  217 457  295 626  154 313 
1.1.2012  880 938  222 214  300 486 

162 490 

Medlemsvekst 2007-2012  6 %  8 %  12 %  24 % 

Akademikerne fordelt på sektor: 

Privat  52 917 
Stat*  29 583 
Studenter  24 420 
Kommune*  19 792 
Øvrige  17 813 
Helse  16 508 
Næringsdrivende  12 958 
*inkl. samarbeidende foreninger

Bli medlem, lenke.