I etikkens tjeneste

Publisert 

Reidun Førde fremstår som uredd både i det offentlige rom og blant faglige kolleger. Hun har våget å åpne debatter der mange tier, sa jurylederen i 2008 da Førde ble tildelt den første Akademikerprisen. Førde er utdannet lege og ledet Rådet for legeetikk fra 1998-2004.

I etikkens tjeneste
Reidun Førde. Foto: Anbjørg Kolaas, UiO

I anledning Akademikernes tyveårsjublieum i 2017 har vi tatt en prat med alle de foregående vinnerne av Akademikerprisen for å høre hva de driver med nå og hva Akademikerprisen har betydd for dem. I dag kan vi lese om den aller første vinneren av Akademikerprisen, Reidun Førde.

- Jeg praktiserte som lege frem til 1998, og var medlem av Rådet for legeetikk fra 1992. Deretter ledet jeg Rådet fra 1996-2004. Jeg ble Professor II i medisinsk etikk i 2000 og professor I i 2007 ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Her har jeg hatt spesielt ansvar for oppbygging av klinisk etikk i helsetjenestene, blant annet med støtte til etablering og kompetanseoppbygging av kliniske etikk-komiteer i helsetjenestene, sier Førde.

Førde trekker frem forskning på og undervisning om etiske dilemma i helsetjenesten som det mest spennende hun har jobbet med i sin karriere.

- Jeg har jobbet både pasientnært og mer prinsipielt og overordnet. Har vært så heldig at jeg har hatt anledning til å arbeide både tett inn mot klinikker og opp mot myndighetene, blant annet ved å delta i styrer og offentlig oppnevnte utvalg, sier Førde.

Hun mener at Akademikerprisen har betydd mye.

- Dette må være en spøk, tenkte jeg da jeg fikk vite det. Prisen betød mye fordi det er viktig å bli sett utover det nære arbeidsmiljøet, og det var en anerkjennelse av etikkarbeidet. Jeg mener også at det er viktig at også formidling blir vektlagt i akademia, sier Førde.

Av noe spesielt givende fra sin karriere trekker Førde frem at det har vært givende å bidra til at gode beslutninger blir tatt der alle stemmer blir hørt.

Det er viktig å forske på usynliggjorte tema og verdier som for eksempel maktubalanse og urettferdig fordeling av ressurser. Det har vært et privilegium å kunne bevege seg rundt i ein sirkel mellom klinikk, forskning og undervisning der alle områdene gjensidig kan påvirke hverandre. Klinikken bidrar til relevant forsking, og forskningen er grunnsteinen i unde

Les mer om Akademikerprisen her.

Les også