Administrasjon

Akademikernes sekretariat har ansvar for den daglige driften, herunder lønnsforhandlinger, samfunnspolitiske spørsmål, høringer, samarbeid med andre organisasjoner og kontakt med myndigheter, media og opinion.

Bilde Stilling Navn Forening Mobil Twitter E-post Beskrivelse
Bilde Stilling Navn Forening Mobil Twitter E-post Beskrivelse
/filestore/File_library/Bilder/Ansatte/UllerenOlav-2.jpg Generalsekretær Olav Ulleren 908 81 309 Leder administrasjonen og har det overordnede ansvaret for Akademikernes virksomhet.
/filestore/File_library/Bilder/Personer/Ansatte/FolkvordAnne-sh-web.jpg Organisasjonssjef Anne Folkvord 995 77 637 Administrativ drift, økonomi, sekretariatsansvar, styret, utredningsarbeid, forskning og utdanning.
/filestore/File_library/Bilder/Ansatte/Nina.jpg Utredningssjef Nina Sverdrup Svendsen 918 22 848 Samfunnspolitiske spørsmål, arbeidslivslovgivning, likestilling, velferds-, nærings- og forskningspolitikk.
/filestore/File_library/Bilder/Ansatte/Berdalyvind-sh-web.jpg Rådgiver Øyvind Berdal 458 50 497 Samfunnspolitiske spørsmål, utdanning og forskning, arbeids- og næringspolitikk, klima- og miljøpolitikk
/filestore/File_library/Bilder/Ansatte/Odd.jpg Forhandlingssjef Odd Håker 915 11 477 Leder Akademikernes lønns- og tariffarbeid i offentlig sektor.
/filestore/File_library/Bilder/Ansatte/20.jpg Strategisk rådgiver Svein Sjølie 905 24 189 Lønns- og tariffspørsmål KS og Oslo kommune. Sekretariatsansv. Akademikerne kommune.
/filestore/File_library/Bilder/Personer/Ansatte/BasmaAnetteBjrlin-sh-web.jpg Seniorrådgiver Anette Bjørlin Basma 936 95 047 Lønns- og tariffspørsmål statlig sektor. Sekretariatsansv. Akademikerne stat.
/filestore/File_library/Bilder/Ansatte/JordellHanne-sh-web.jpg Fagsjef Hanne Jordell 986 42 924 Permisjon til 18/9: Økonomisk politikk, skatt, pensjon og statsbudsjett.
/filestore/File_library/Bilder/Ansatte/RianJohannessenChristine-sh-web.jpg Kommunikasjonssjef Christine Rian Johannessen 977 47 507 Operativt og strategisk kommunikasjonsansvar, pressekontakt
/filestore/File_library/Bilder/Ansatte/Kersti.jpg Senior kommunikasjonsrådgiver Kersti Flamme Larsen 951 43 760 Operativt informasjonsarbeid, pressekontakt, nettredaktør, sosiale medier.
/filestore/File_library/Bilder/Ansatte/Hilde.jpg Rådgiver Hilde Jåsund 992 74 527 Økonomi, personal, administrasjon, konferanser, administrativ oppfølging av styret.
/filestore/File_library/Bilder/Ansatte/IMG_6120xx.jpg Administrasjonskonsulent Tone Cecilie Vassend 918 27 708 Administrasjon, daglig drift, kurs og konferanser, resepsjon
/filestore/File_library/Bilder/Ansatte/LundeGrethe-sh-web.jpg Rådgiver Grethe Lunde 995 54 309 Statistikk, skattepolitikk, statsbudsjett og andre samfunnsøkonomiske spørsmål.
Omstillingstillitsvalgt Morten Skaarer 905 64 842 Omstilling statssektoren