Verktøy

Diverse hjelpemidler

Regneark for kostnadsberegning av krav og tilbud i lokale forhandlinger

Lokalt samarbeid i det statlige tariffområdet

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig

Pay appraisal interview. Why is the pay appraisal interview so important?

Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid

Staten har, i samråd med hovedsammenslutningene, utarbeidet retningslinjer for omstillingsarbeid i staten. Heftet er revidert siste gang i 2015, og kommer i ny revidert utgave høsten 2017. Retningslinjene samt nyttige maler og dokumenter knyttet til omstillinger finner du her: Lenke.

KMD sitt brev til statlige virksomheter - lokale forhandlinger 2017

Informasjon om ny hovedtariffavtale i staten

Statsoppgjøret 2017 - inforskriv