Hovedavtale

Staten og hovedsammenslutningene ble 9. desember 2016, enige om ny Hovedavtale. Ny avtale inneholder ny struktur samt en språklig modernisering.

Målsettingen med fornyingen av hovedavtalen, har vært å forbedre avtalens pedagogiske oppbygging og å legge til rette for at avtalen kan fungere som et praktisk og godt verktøy for samarbeid og medbestemmelse i den enkelte virksomhet. Språket er forenklet, for å gjøre avtalens innhold lettere tilgjengelig for tillitsvalgte og arbeidsgivere.

Partene er enige om at det som følge av revideringen ikke er gjort endringer i avtalens materielle innhold.

Personalmelding knyttet til endringen i ny Hovedavtale, finner dere her (ekstern lenke til Lovdata.no).

Les også