Utvikling av ny statlig arbeidsgiverpolitikk

Publisert 

Interimsrådet som KMD opprettet i mai 2016 har levert sin anbefaling til utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken. Anbefalingen legger til grunn en sterkere profesjonalisering av arbeidsgiverfunksjonen gjennom økt innflytelse til arbeidsgiverne ved blant annet opprettelsen av et Arbeidsgiverråd.

Utvikling av ny statlig arbeidsgiverpolitikk

Akademikerne har lenge tatt til ordet for en arbeidsgiverpolitikk som i større grad legger til grunn virksomhetenes behov, slik interimsrådet foreslår. Akademikerne tror dette vil bidra til å gjøre statlige arbeidsplasser mer konkurransedyktige og attraktive.

Les mer om interimsårdets anbefaling hos regjeringen.