Utvalg skal vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på økt aldersgrense

Publisert 

Anette Bjørlin Basma representerer Akademikerne i utvalget nedsatt av Arbeids- og sosialdepartementet som skal vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på å kunne ytterligere heve eller fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.

Utvalg skal vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på økt aldersgrense

Arbeidsmiljøloven gir i dag arbeidsgivere adgang til å avslutte et arbeidsforhold på grunn av alder når arbeidstaker fyller 72 år. Før 1. juli var grensen 70 år.

Utvalget skal særlig se på rettigheter og plikter mellom partene etter arbeidsrettslig regelverk. 

Utredningen skal legges fram 1. desember 2016.

Utvalgets sammensetning 

  • Marianne Berg, tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett (leder) 
  • Per Erik Solem, forsker tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus 
  • Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør, NHO 
  • Cecilie Roaldsøy Sæther, advokat, KS 
  • Stian Sigurdsen, seniorrådgiver, Hovedorganisasjonen Virke 
  • Kristin Juliussen, juridisk direktør, Spekter 
  • Tor-Arne Solbakken, nestleder, LO 
  • Daniel Furió Fundingsrud, juridisk rådgiver, YS 
  • Henrik Dahle, fagsjef og advokat, Unio 
  • Anette Bjørlin Basma, seniorrådgivr Akademikerne

Les mer på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider.

Les Akademikerne: Tilfreds med hevet aldersgrense, går mot å utvide Arbeidstilsynets rolle