Statlig interimsråd opprettet

Publisert 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har opprettet et interimsråd for å styrke virksomhetenes rolle og ansvar i utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken.

Statlig interimsråd opprettet
Anders Kvam, forhandlingsleder i Akademikerne stat

Fullmakten som sentral arbeidsgivermyndighet i staten skal fortsatt ligge i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Men departementet vil likevel gi virksomhetene reell innflytelse på hvilke posisjoner staten skal ha i forhandlinger med Hovedsammenslutningene og når sentrale satsinger i arbeidsgiverpolitikken skal prioriteres.

- Det er bra at virksomhetene får større innflytelse på den statlige arbeidsgiverpolitikken. Akademikerne mener at virksomhetenes utfordringer best kan løses ved at lokale parter får mer ansvar og økt handlingsrom. Dette vil styrke effektiviteten i staten og kvaliteten på velferdstjenestene til befolkningen, sier Anders Kvam, forhandlingsleder i Akademikerne stat.

Interimsrådet skal ledes av direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

På KMDs nettsider kan det leses mer om organiseringen og interimsrådet.

Les mer på KMD's nettsider: Arbeidsgiverne i staten skal samordne seg.