Offentlig sektor i endring

Publisert 

I dag ble det arrangert frokostseminar i regi av Produktivitetskommisjonen om offentlig sektor i endring. Statsråd Jan Tore Sanner varslet også høring om en "overordnet offensiv statlig arbeidsgiverstrategi".

Offentlig sektor i endring

Statsråden var også den som innledet seminaret og han snakket om at han har høye ambisjoner for forvaltningen og offentlig sektor. Det er mye som går bra hvis man gjør internasjonale sammenligninger, men det er også mye som kan bli bedre. Han vektla at det er for svak gjennomføringskraft, for svak samhandling og for dårlig styring. Når samfunnet endrer seg må også offentlig sektor endre seg, sa Sanner. Man kan lese hele hans innledning på KMD sine hjemmesider. Man kan også se seminaret i sin helhet på regjeringen.no.

Etter Statsråden var det Jørn Rattsø sin tur til å holde innlegg. Rattsø er som kjent leder av Produktivitetskommisjonen. Han snakket blant annet om hvorfor ressursbruken er så stor i forhold til resultater. Han hadde tre svar til dette spørsmålet. Det første er målformulering på toppen, pengerikelighet har utsatt prioritering og redusert kostnadskontroll. Det andre er rigide strukturer, fragmentert regionnivå og kommunestruktur samt svak byorganisering. Det tredje og siste er innlåsing i institusjonene, fristilling med svak lokal handlingsevne samt byråkratisering.

Til sist i programmet var det fire statlige ledere som snakket om muligheter og utfordringer fra ledernes perspektiv. Disse var Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen; Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet; Eva Hildrum, tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet og Christine Meyer, administrerende direktør i SSB.

Sanner varslet for øvrig at det ville bli sendt ut et høringsbrev til alle virksomhetene om ny arbeidsgiverstrategi i staten. Regjeringen ønsker å gi mer frihet til lokale ledere. Anders Kvam, leder av Akademikerne stat, sier følgende om høringen.

- Jeg vil berømme statsråd Jan Tore Sanner for å ha gått løs på denne viktige oppgaven. Staten har ansvaret for 150.000 høykvalifiserte arbeidstakere som skal løse svært viktige oppgaver i samfunnet til beste for landets innbyggere. Da er det avgjørende at arbeidsgiverpolitikken også er god, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat.

Les mer om høringen her.