Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Publisert 

1. januar 2015 trer ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands i kraft. - Vi er fornøyd med forenklingen dette medfører sier Greta Torbergsen, ass. forhandlingssjef i Akademikerne.

Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
Greta Torbergsen

Særavtale for reiser innenlands for statens regning og Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting som utløp 28. februar 2014 prolongeres frem til 31. desember 2014

KMD og hovedsammenslutningene inngikk den 26. juni 2014 en ny Særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands for statens regning, som vil tre i kraft 1. januar 2015. Denne avtalen erstatter de tidligere avtalene Særavtale for reiser innenlands for statens regning og Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting.

- Vi er fornøyd med den forenklingen dette medfører for våre medlemmer, tillitsvalgte og virksomhetene generelt. Og vi håper at dette betyr at de tolkningsproblemene de to tidligere avtalene medførte nå er historie sier ass. forhandlingssjef i Akademikerne, Greta Torbergsen.