Ny rapport om ledelse og styring i staten

Publisert 

I går ble det publisert en ny rapport ved SNF om ledelse og styring i staten. Tittelen er "Enhetlig styring i en mangfoldig stat?" Den er ført i pennen av forsker Torstein Nesheim. Rapporten er en kunnskapsoversikt over betingelser for ledelse, styring, organisering og samordning i staten.

Ny rapport om ledelse og styring i staten
Torstein Nesheim. Foto: SNF

En hovedkonklusjon er at organiseringen av arbeidsgiverpolitikken og forhandlingssystemet i staten er sentralisert. Dette legger begrensninger på arbeidet for effektivitet og produktivitet i staten.

- Staten har lagt vekt på mål- og resultatstyring i alle sektorer. For at dette skal fungere etter intensjonen er det viktig at ledere på ulike nivå har handlefrihet. Vurdert ut fra dette hensynet er arbeidsgiverpolitikken og forhandlingssystemet for sentralisert. Samtidig er det viktig å for lederne og benytte den handlefriheten man faktisk har. sier Torstein Nesheim.

Rapporten tar for seg betingelser for ledelse, styring, organisering og samordning i staten og gjennomgår relevant forskning på disse områdene. En sentral del handler om arbeidsgiverpolitikken og betingelser for målstyringssystemet. Nesheim skriver blant annet at [u]t fra målstyringssystement er det viktig at virksomhetsledere har handlefrihet. En sentralisert og standardisert arbeidsgiverpolitikk bidrar til å svekke dette handlingsrommet.

- I Sverige har man en mindre politisk styrt og et mer desentralisert forhandlingssystem. I Norge er det ulike oppfatninger hos partene om ønskeligheten av endring, sier Nesheim.

Videre kan man lese at for at målstyring skal fungere etter intensjonene er det viktig at det ikke er for mange mål og at det er en streng prioritering av hvilke mål man styres etter. Slik er det ikke alltid i dagens system der den politiske logikken ofte har forrang framfor den ledelsesmessige.

- Det anbefales færre målsetninger, og en klarere prioritering av mål. Målene bør knyttes til faktiske resultater og effekter av arbeidet i virksomheten. Det er viktig å operasjonalisere målene, slik at man kan etterprøve om disse faktisk nås, sier Nesheim.

Rapporten er skrevet av SNF på oppdrag fra Akademikerne og kan leses i sin helhet under denne artikkelen.

Les også