Meklingsmøte i staten

Publisert 

- Akademikerne krever 3,2 prosent til lokale, kollektive forhandlinger. Vi har et ansvarlig krav med en god profil, sa forhandlingsleder for Akademikerne i staten, Rikke Ringsrød, da meklingsinnspurten i staten startet mandag 12. mai.

Meklingsmøte i staten

- Jeg kan ikke kommentere selve meklingen grunnet den lovbestemte taushetsplikten, men Akademikernes hovedkrav i forhandlingene er vel kjent, sier Ringsrød.

Partene møttes hos Riksmekler Nils Dalseide, mandag 12. mai klokken 10 for å markere starten på innspurten. Meklingsfristen er satt til søndag 25. mai klokken 24.00.

Akademikerne leverte i forhandlingene sitt hovedkrav om at det settes av en pott på 3,2 prosent til lokale kollektive forhandlinger pr. 1. mai. Mer lokal lønnsdannelse vil gi bedre offentlige tjenester, sa forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat, da kravet i årets lønnsoppgjør ble tallfestet i forhandlingsinnspurten.

Akademikerne er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor og et velutviklet velferdstilbud til befolkningen. For å sikre innbyggerne gode tjenester må offentlig sektor moderniseres løpende. Derfor mener Akademikerne at det er avgjørende at staten tar grep for å fornye en gammeldags lønns- og personalpolitikk.