Lønnsoppgjøret i staten har startet

Publisert 

Lønnsoppgjøret i staten ble innledet ved at arbeidstakerorganisasjonene overleverte sine krav kl. 10.00 i dag. Oppgjøret skal være sluttført innen torsdag 30. april kl. 24.00.

Lønnsoppgjøret i staten har startet
Hovedsammenslutningene og statens personaldirektør

- Vi forventer et ansvarlig oppgjør i staten, om lag på linje med oppgjøret i privat sektor (ca. 2,7 %). Fordi overheng og glidningen er relativt høyt i år, er det ikke mye friske penger å forhandle om. Disponible midler bør brukes til lokale forhandlinger fordi virksomhetene i staten har svært ulike utfordringer, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat.

Årets lønnsoppgjør i staten er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det kun forhandles om størrelsen på lønnstilleggene og ikke om utformingen av selve hovedtariffavtalen. Det er tema for hovedtariffoppgjøret neste år.

- Oppgjøret i 2016 blir viktig for Akademikerne. Da må vi få til endringer i selve lønns- og forhandlingssystemet. Dagens system er sentralisert og tungrodd. Det fører til at velferdstjenestene til befolkningen ikke blir gode nok, sier Kvam.

Han understreker at statlige etater er enige med Akademikerne i behovet for å modernisere lønns- og personalpolitikken. Nå forventer han at staten sentralt følger opp i 2016.

- Skal regjeringen lykkes i sin satsing på vei, bane og kunnskap, trenger vi en mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk, sier Kvam.

 

For mer informasjon kontakt
Anders Kvam, forhandlingsleder Akademikerne stat, mobil: 932 59 591

Les også