KMD vil gjennomgå den statlige arbeidsgiverfunksjonen

Publisert 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. De sender nå ut en forespørsel om å utrede organiseringen av arbeidsgiverfunksjonen.

KMD vil gjennomgå den statlige arbeidsgiverfunksjonen

KMD med statsråd Jan Tore Sanner i spissen er opptatt av hvordan staten kan fornye, forenkle og forbedre både organisering og måten det jobbes på. Det legges opp til en prosess der hovedsammenslutningene og andre relevante samarbeidspartnere involveres i utredningsarbeidet.

Arbeidet med en rapport skal være ferdig innen utgangen av februar 2015.

 

Les mer på www.regjeringen.no.