Gjennombrudd for en moderne lønnspolitikk

Publisert 

- Vi er svært tilfreds med årets lønnsoppgjør i staten. Hovedtariffavtalen er modernisert og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet. Det vil øke produktiviteten og gi bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Gjennombrudd for en moderne lønnspolitikk
Akademikerne aksepterer i staten

Akademikerne og staten har blitt enige om de sentrale prinsippene i en ny og modernisert hovedtariffavtale i staten. Det viktigste elementet er at all lønnsdannelse skal flyttes ut i den enkelte virksomhet, mens den økonomiske rammen for oppgjøret fortsatt skal forhandles sentralt. Detaljene i avtalen skal, basert på de avtalte prinsipper, utformes innen 1. februar 2017.

- Årets oppgjør er et gjennombrudd for en moderne lønns- og personalpolitikk i staten. Det er ingen tvil om at statens oppgaver har blitt mer mangfoldige og krevende, og at de fremover må løses mer effektivt og ressursbevist. Det krever at lønns- og personalpolitikken flyttes fra nasjonalt nivå og ut i den enkelte statlige virksomhet og etat, sier Kvam. Han berømmer staten som arbeidsgiver for de grep som nå tas.

I kroner ble årets oppgjør moderat og i tråd med rammene i frontfagene. Partene er enige om følgende:

• Det skal føres lokale forhandlinger ute i virksomhetene innenfor en ramme på 2,3 prosent med virkningstidspunkt 1. juli

• Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 0,5 prosent per 1. mai

- Ideelt sett skulle hele rammen vært brukt på lokale forhandlinger allerede i år, men vi kan leve med at dette prinsippet først gjelder fullt ut fra 2017, sier Kvam.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Anders Kvam, forhandlingsleder, Akademikerne stat mob. 932 59 591

Kenneth Karlsen, kommunikasjonsrådgiver, Akademikerne mob. 976 93 557