Akademikerne krever modernisert tariffavtale

Publisert 

- Vi må flytte lønnsdannelsen i staten ut til den enkelte virksomhet. Det er helt nødvendig for at vi skal få økt produktivitet i offentlig sektor, og bedre velferdstjenester til landets innbyggere, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Akademikerne krever modernisert tariffavtale
Anders Kvam

Arbeidstakerorganisasjonene overleverte i dag sine krav til årets hovedtariffoppgjør i staten. 

- Lønnstilleggene i år blir moderate. Da er det viktig at vi har fokus på å modernisere en gammel avtalestruktur som ikke er tilpasset den moderne staten. Statens oppgaver blir stadig mer mangfoldige og krevende, og må også løses mer effektivt og ressursbevist. Det krever at mer av lønns- og personalpolitikken flyttes fra nasjonalt nivå og ut i den enkelte statlige virksomhet og etat, sier Kvam.

Akademikernes hovedkrav til en modernisert avtale er:

  • Den økonomiske rammen for oppgjøret, fellesbestemmelser og pensjon/sosiale bestemmelser forhandles mellom de sentrale parter (slik det også gjøres i dag).
  • Innenfor den sentralt fastsatte økonomiske ramme, forhandler partene lokalt om fordelingen. Partene lokalt står fritt til å avtale generelle tillegg, gruppejusteringer og individuelle tillegg.
  • Lønnstrinn, sentrale lønnsrammer, lønnsspenn og lønnsplaner opphører, og lønn oppgis i kroner.
  • Lønnstvister løses på det nivået de oppstår, ved hjelp av en lokal oppnevnt nemnd. Nemnden skal bestå av en nøytral leder samt en representant oppnevnt fra hver av tvistepartene.

Akademikerne er tilfreds med at staten også gir uttrykk for behovet for modernisering av dagens hovedtariffavtale, og mener det bør være mulig å komme til enighet om en fornuftig revisjon i årets oppgjør.

Akademikerne vil tallfeste sitt økonomiske krav på et senere tidspunkt. Forhandlingene skal være sluttført innen 1. mai.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Anders Kvam, forhandlingsleder, Akademikerne stat mob. 932 59 591

Kenneth Karlsen, kommunikasjonsrådgiver, Akademikerne mob. 976 93 557

Les også